Skip to content

Amour!

February 19, 2013

خیلی بده که فیلم به این دردناکی رو به این خوبی بسازن…‏

درد کشیدم، نمی تونستم حتی نزدیک به اون حس بشم، حتی از فکر بهش ترسیدم!‏

شب توی خواب سوار آسانسور شدم، نمی رسیدم، بیرون رو نگاه کردم، آسانسور توی یه جاده می رفت و اون بیرون یکی از قشنگ ترین منظره هایی بود که در عمرم دیدم، آنسور من و برد به یه خونه، می دونستم اگه به اینجا آورده شدم حتما به دلیلی داره..‏

گشتم دنبال نشونه ها، کم کم دیدم برام اون خونه آشناس، مثل اینکه مدت ها پیش اونجا بودم،‏

گشتم باز دنبال نشونه ها چون می دونستم که یه چیزی پیدا می کنم!پیدا کردم، یه آپارتمان خالی.یه آپارتمانی که دیگه زندگی توش نبود، کم کم باز همه چی آشنا میومد برام!گشتم توی آپارتمان، و دیدم یه نفر که دیگه اونجا نیست منتظر اومدنم بوده، و برام یه نقاشی جا گذاشته از خودش، نمی دونم چرا با دیدن نقاشی که برای من گذاشته بود فهمیدم که رفته و دیگه نمیاد!‏

دردناک بود که می دونستم دیگه نمی بینمش! و اینکه زندگی براش به جایی رسید که بره و دیگه نیاد!‏

دلم برای خواهرم سفر کردم تنگ شد، خواهری فقط همون یه بار  و توی همون خواب دیدمش و هیچ وقت نداشتمش، خواهر نداشته ای که قبل از اومدن ترکم کرد!‏

یه فیلم خیلی باید تاثیر گذار باشه که شب خوابتو آشفته کنه!‏

چه دردی گرفتم از دیدن اون فیلم و چه دردی داره این زندگی که می دونیم به ممکنه به اونجا برسه، فقط امیدوارم که یه همچین عشقی رو تا اون موقع تجربه کرده باشیم!‏

Advertisements

From → Uncategorized

One Comment
  1. فیلم زیاد می دیده‌م اخیراها/ تعریف آمور را هم شنیده م بسیار اما از بدی روزگار یا هر چه نامش را بشود گذاشت احساس می کنم زندگی خودم الان فیلم‌تر از همه چیزهای عالم نیاز به پرداخت و توجه و کارگردانی و پایان دارد برای همین آمور را ندیدم نرفتم دنبالش که ببینمش هم !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: